Så fungerar vår webbarkiveringen

Arkivbyrån hittar och bevarar en webbplats med så kallad spindelteknik (crawlings-teknik). Det betyder att programvaran börjar på förstasidan och därefter letar sig igenom alla länkar tills att samtliga sidor under domänen har hittats och arkiverats.

När en webbplats har arkiverats finns den bevarad i samma format som när den publicerades. På så vis kan den arkiverade versionen presenteras precis som den såg ut vid arkiveringstillfället. Därför är det ur bevarandesynpunkt bra att överväga vad som är hållbara format. redan när man planerar och bygger en webbplats.

Effektivare lagring

De arkiverade versionerna av webbplatsen lagras inkrementellt. Det betyder att när en ny version av webbplatsen har bevarats jämför programvaran den nya versionen med tidigare bevarade versioner. Genom att enbart spara ändringarna från föregående arkivering krävs betydligt mindre datautrymme jämfört med om en hel kopia av webbplatsen hade lagrats varje gång. Till exempel räcker det att lagra en bild endast en gång. Den bilden kan sedan användas till varje bevarad version av webbplatsen där bilden förekommer.

Fördelen med den inkrementella lagringen är alltså att webbplatsen kan bevaras kontinuerligt samtidigt som den håller nere kostnaderna.

Söka och surfa i bevarade versioner

De bevarade versionerna av webbplatsen kan göras tillgängliga online via Arkivbyråns webbportal. I webbportalen kan användaren söka efter ett sökord eller välja det datum som man önskar att se webbplatsen. Användaren kan sedan surfa i webbplatsen, precis som den såg ut vid arkiveringstillfället.

Här kan du läsa mer om offentlighetsprincipen och användarvänlighet på webben