Användarvänlig webb för kunder och medborgare

De flesta företag och myndigheter har kommunicerat med kunder och medborgare via deras webbplatser i nära två decennier. Det är ingen tvekan om att internet spelar en allt större roll i hur kunder söker information, kontakt och tjänster via webben.

Med Internets ökade roll blir vi mer benägna att publicera all möjlig information för våra kunder. Samtidigt finns ofta ingen plan för hur man avpublicerar gammalt innehåll som har blivit irrelevant. Det gör att webbplatsen växer lavinartat. Efter att ha publicerat mycket nytt innehåll och gallrat för lite har många webbplatser i dag blivit för stora. Konsekvensen är att det blir svårare för kunden att hitta vad den söker.

Besökarna vet vad de vill

En besökare kommer till en webbplats med ett klarlagt syfte. Det kan vara att hitta information, lösa ett specifikt problem, eller utföra en viss tjänst. Webbplatsens viktigaste uppgift är att underlätta för besökaren så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över webbplatsens användarvänlighet och att öka dess konverteringsgrad.

När en webbplats blir för stor blir det svårare för besökaren att hitta och avklara syftet med besöket. För webbplatsens sökmotor blir det svårare att ge besökaren relevanta sökresultat då stora delar av webbplatsens innehåll mest ligger i vägen. Därför är det viktigt med en jämn balans mellan att publicera nytt innehåll och gallra mindre relevant information. Annars är risken stor att besökarna vänder webbplatsen ryggen. Det har i många fall redan börjat ske. Tänk till exempel på hur ofta du går tillbaka till Google för att göra en ny sökning när du inte hittar vad du söker inne på en webbplats. Varje gång det sker ökar risken att användaren hittar en annan webbplats.

God tekniskt kvalitet, bra för både människor och datorer

Ofta byggs webbplatser idag med god teknisk kvalitet men det slarvas en hel del fortfarande. För att göra webbplatsern tillgänglig för alla, även de som använde skärmläsare eller behöver zooma för att se text och bild ordentligt behövs god tekniskt implementation. Vi förespåkar att följa standarder och är man osäker kan man ta hjälp av W3C eller WCAG.

Vi tycker om webbplatser med god användbarhet

Vi på Arkivbyrån brinner för bra webbplatser med god användbarhet och bra tekniskt kvalitet, inte minst för att en bra webbplats är enklare att arkivera.

Gov.uk har en bra checklista för design principer. De fungerar bra att användas både när man bygger nytt och när jag vill göra en nulägesanalys. Även goodui är riktigt bra för inspiration för att skapa enkelhet.

Kolla också in Gerry Mcgovern. Han har bra idéer om innehåll och tanker kring att skriva för webben.