Offentlighetsprincipen och e-förvaltning

Internet har redan fyllt 25 år. I början bestod ”webben” av enklare sidor som hänvisade besökaren till andra kontaktpunkter såsom telefonnummer och besöksadress. I dag är webbplatser den huvudsakliga kontaktpunkten för de flesta medborgare oavsett om de vill söka kontakt, information eller service. Myndigheter, kommuner och företag blir alltså allt mer webbaserade.

Enligt offentlighetsprincipen är material som publiceras på en officiell webbplats en allmän handling och ska arkiveras. Det är för att garantera rättssäkerheten, förvaltningen av webbplatsen, medborgarnas insyn och kulturarvet.

Arkivera på kort och lång sikt

På kort sikt ska arkiverade versioner finnas tillgängliga för medborgarna. Då en webbplats uppdateras ofta är det viktigt att en version av webbplatsen bevaras kontinuerligt.
På längre sikt blir arkiveringen mer av intresse för framtidens forskare och vårt kulturarv. Det möjliggör gallring bland de på kort sikt arkiverade versionerna och export av utvalda versioner till verksamhetens analoga eller digitala långtidsarkiv.

De första 25 åren av internets historia har i stort sett inte bevarats. Det är ett förlorat kulturarv. Dessutom kan tvister om vad som faktiskt var publicerat fortsatt uppstå. Därför är det viktigt att vi börjar att arkivera våra webbplatser nu.

Bevarande av webbplatser

Vill du läsa mer om bevarande av webbplatser så finns bra information på riksarkivets hemsida eller bland E-delegationens webbriktlinjer.