Bevarande och hållbara format

Det är svårt att avgränsa vad som är hållbara format för en webbplats. Men en enkel tumregel är att vanligt förekommande format också är hållbara. Det beror på att behovet kommer att vara störst av programvara för omvandling av vanligt förekommande format. Det är därför en god idé att planera och konstruera webbplatsen ur bevarandesynpunkt och använda vanligt förekommande och hållbara format.

Läs mer om bevarande och dataformat

http://webbriktlinjer.se/r/45-planera-for-langsiktigt-bevarande-redan-vid-utveckling-av-webbplatsen/

http://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202009-02.pdf