Vi arkiverar, bevarar och säkrar värdet av webbplatser

Vad är Arkivbyrån?
Molntjänst för arkivering av webbplatser

Enkelt att komma i gång utan installation. Ange bara den domän som ska arkiveras.

Surfa på webbplatsen så som den såg ut vid arkiveringstillfället.

En molntjänst som är systemoberoende och inte kräver någon drift hos kunden.

Låg kostnad!

Vem bör arkivera sin webbplats?
Myndigheter, kommuner och privata företag

En bra webbplats innehåller relevant och uppdaterad information. Så fort informationen är irrelevant plockas den bort och slängs – för gott. Men med Arkivbyråns webbarkivering kan ni enkelt få tillgång till denna information genom att webbplatsen kontinuerligt arkiveras. På så sätt kommer ni åt och kan återanvända tidigare publicerat innehåll.

Arkivering enligt Offentligenhetsprincipen

Enligt offentlighetsprincipen är material som publiceras på en officiell webbplats en allmän handling och ska därmed arkiveras. På kort sikt ska arkivet finnas tillgängligt för medborgarna, på längre sikt ska utvalda versioner arkiveras hos en arkivmyndighet.

Export till långtidsarkivering

Genom webbarkiveringen kan utvalda versioner av webbplatsen exporteras i hållbara format för långtidsarkivering. Dessutom kan arkiveringen nyttjas till leverans av e-pliktsexemplar.

Hur fungerar arkiveringen?
Ett klick och du är igång

Arkivbyråns tjänst surfar igenom och arkiverar webbplatsen enligt ett förutbestämt tidsintervall.

Varje arkiverad version av webbplatsen läggs upp i ett arkiv.

Användaren kan sedan enkelt surfa i de arkiverade versionerna av webbplatsen.

;

Frågor och svar

Krävs en installation för att börja arkivera en webbplats? Nej, allt Arkivbyrån behöver veta är vilken domän som ska arkiveras och hur ofta.

Kan man surfa på en arkiverad webbplats? Ja, man surfar på en arkiverad webbplats precis på samma sätt som på den ordinarie webbplatsen.

Kan man söka i arkivet? Ja, hela arkivet är sökbart.

Kan vem som helst komma åt de arkiverade sidorna? Ja, arkivet får en egen webbadress som man kan välja att lösenordskydda eller inte.

Kan en arkiverad webbplats exporteras till ett annat arkiv eller bibliotek? Ja, arkiverade versioner kan exporteras till t.ex. Riksarkivet eller Kommunarkivet.

Kontakta oss

kontakt@arkivbyran.se

Per Axberg, 070 743 37 46

Arkivbyrån Wigren, Karlsson & Enqvist

AB 556922-4529

Husargatan 8, Malmö